Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Obnova továrenského nastavenia ( tablet )

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Tablety
  • Naposledy aktualizované 23/06/2016

Obnova továrenského nastavenia (tablet)

• Ak sa neobnoví pôvodný stav tabletu, inicializujte ho pomocou možnosti "Úplné obnovenie pôvodného stavu" (obnovenie výrobného nastavenia).
Postup je nasledujúci:

1. Vypnite tablet
2. Stlačte a podržte kláves Napájanie / zapnúť + kláves na zníženie hlasitosti na pravej strane tabletu.
3. Keď sa zobrazí logo LG, uvoľnite len klávesu Napájanie / Zamknúť a ponechajte stlačenú klávesu na zníženie hlasitosti.
4. Potom okamžite znovu stlačte a podržte klávesu Napájanie / Zamknúť + klávesu pre zvýšenie hlasitosti, pričom súčasne podržte klávesu na zníženie hlasitosti.
5. Po zobrazení obrazovky "Obnovenie továrenského nastavenia" uvoľnite všetky klávesy.
6. Ak chcete pokračovať, stlačte tlačidlo Napájanie / Zamknúť, alebo proces prerušte stlačením niektorého z tlačidiel hlasitosti.
7. Akciu potvrďte ďalším stlačením tlačidla Napájanie / Zamknúť, nastavenie zrušte stlačením jedného z tlačidiel hlasitosti.
8. Zariadenie vykoná úplné obnovenie pôvodného stavu.

Poznámka: Ak vykonáte obnovenie pôvodného stavu, budú všetky používateľské dáta a licencie DRM zmazané. Pred obnovením pôvodného stavu nezabudnite zálohovať všetky dôležité dáta.

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500