Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Wifi MAC adresa sa nastavuje na predvolenú

  • Iné
  • Iné
  • Riešenie problémov
  • Tablety, Telefóny
  • Naposledy aktualizované 23/06/2016

Wifi MAC adresa sa nastavuje na predvolenú


symptom Symptóm

Wifi MAC adresa se nastavuje na výchozí 00: a0: c6: eb: 5c: 6f

         

         

cause Dôvod

 ■ Súborov systém nie je riadna rozpoznaný predtym, než nájdete správne MAC adresu

       

       

how to fix Riešenie


Je potrebné Wifi vypnúť a opätovne zapnúť


Situácia bude doriešená aktualizácií na Android N


         


Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500