Skip to Contents
Zavrieť

Rady, tipy a návody

Vyhľadať informácie pomocníka pre váš produkt LG

Získajte informácie o inštalácii, údržbe a odstraňovaní porúch produktu s použitím našich vyhľadávacích funkcií.

Nemôžem prehrať disky zakúpené v zahraničí.

  • Iné
  • Iné
  • Používanie
  • Audio systémy, Systémy domáceho kiná, Televízory
  • Naposledy aktualizované 22/07/2016

Nemôžem prehrať disky zakúpené v zahraničí.


Symptóm

Nemôžem prehrať disky zakúpené v zahraničí.

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 Riešenie

Pri každom DVD sú priradené rôzne miestne kódy kvôli autorským právam a ziskom distributora.
Tituly zakúpené v zahraničí potom nemôžete prehrávať vo Vašom DVD zariadení.
Na obrázku dole môžete vidieť obrázok zemegule s číslom, ktoré určuje, pre aký región bolo DVD vydané.
Ak kód neodpovedá, zobrazí sa správa "Skontrolujte miestny kód".

Spätná väzba k článku

Ot.1. Ako ste boli celkovo spokojní s užitočnosťou tejto informácie?
Ot.1-1. Prečo ste neboli spokojní s užitočnosťou tejto informácie?

Zvyšné znaky: 500 / 500