Aby sa vám naša webová stránka LG.com riadne zobrazovala, musíte použiť iný prehľadávač alebo aktualizovanú verziu prehľadávača Internet Explorer (IE9 alebo vyšší).

Webová stránka LG.com má responzivní dizajn umožňujúci pohodlné používanie v súlade s veľkosťou obrazovky vášho zariadenia. Aby ste mali čo najlepšie používateľské skúsenosti s našou webovou stránkou LG.COM, riaďte sa, prosím, nižšie uvedenými pokynmi.

Ak používate Internet Explorer 8 alebo staršiu verziu, budete musieť použiť iný prehľadávač, ako je Firefox či Chrome, alebo aktualizovanú verziu prehľadávača Internet Explorer (IE9 alebo vyšší).

Ak používate prehľadávač Internet Explorer 9 alebo vyššiu verziu, vypnite vo svojom prehliadači „Nastavenie kompatibilného zobrazenia“. Postupujte pri tom nasledovne:

  • Kliknite pravým tlačidlom myši v hornej časti prehliadača a uistite sa, že je vybraná možnosť „Riadok ponúk“.
  • Na riadku ponúk zvoľte „Nástroje“ a následne „Nastavenie kompatibilného zobrazenia“.
  • Vo vyskakovacej ponuke zrušte označenie všetkých troch políčok a kliknite na „Zavrieť“.
  • Okno vášho prehliadača sa automaticky obnoví a budete pripravení ísť
Prejsť na obsah

Spoločnosť LG Electronics oznamuje najvyšší zisk za štvrtý kvartál vo svojej histórii

  • Aktualizované
  • 05/02/2010

Za trojmesačné obdobie končiace 31. decembrom 2009 boli oznámené rekordné obraty a prevádzkové zisky. Obrat na globálnej báze (vrátane zahraničných pobočiek LG) sa zvýšil o 6,8 percent na 14,3 biliónov KRW (12,2 miliárd USD) v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prevádzkový zisk bol až 446,7 miliárd KRW (382 miliónov USD), výsledkom čoho bola marža 3,1 percent, o 2,3 percent vyššia než vo štvrtom kvartáli predchádzajúceho roku. Ročný obrat 2009 na globálnej báze sa zvýšil o 12,5 percent na rekordnú výšku 55,5 biliónov KRW (43,4 miliárd USD) s prevádzkovým ziskom 2,9 biliónov KRW (2,3 miliárd USD). Konsolidovaný obrat vrátane pobočiek vzrástol o 15,3 percent oproti predchádzajúcemu roku na 73,0 biliónov KRW (57,1 miliárd USD). Konsolidovaný prevádzkový zisk dosiahol 4,2 biliónov KRW (3,3 miliárd USD), za marže 5,8 percent.

 

Divízii domácej zábavy sa obrat vo štvrtom kvartáli zvýšil o 18 percent na 5,9 biliónov KRW (5,0 miliárd USD), čím sa vrátil prevádzkový zisk 271,6 miliárd KRW (232 miliónov USD) za marže 4,6 percent, o 5,2 percent vyšší než v predchádzajúcom roku, a to všetko je výsledkom silného vedúceho postavenia produktov a stúpajúceho dopytu po LCD a plazmových televízoroch. Predaj plochých panelových televízorov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 52 percent zo 4,3 miliónov predaných kusov na 6,6 miliónov. Zvýšenie oproti predchádzajúcemu kvartálu bolo ako pri LCD televízoroch, tak pri plazmových televízoroch taktiež zrejmé, a to o 38 a 29 percent. Ročný obrat dosiahol 19,6 biliónov KRW (15,3 miliárd USD), čím vyskočil o 19,9 percent oproti predchádzajúcemu roku, a to najmä vďaka rekordnému predaju 19,5 miliónov plochých panelových televízorov. Celkovo vzaté sa ziskovosť zvýšila vďaka vyšším predajom a priebojnejšiemu cenovému manažmentu.

 

Divízia mobilných komunikácií LG oznámila obrat z predaja 4,2 biliónov KRW (3,6 miliárd USD), o 7,4 percent nižší než za štvrtý kvartál 2009. Prevádzkový zisk 55,8 miliárd KRW (48 miliónov USD) v období 2009 vyústil do marže 1,3 percent. Obraty z predaja telefónov boli 3,9 biliónov KRW (3,3 miliárd USD), čo je pokles o 5 percent oproti rovnakému kvartálu 2008, zatiaľ čo prevádzkový zisk dosiahol 66,5 miliárd KRW (57 miliónov USD), výsledkom čoho bola marža 1,7 percent. Dodávky telefónov sa zvýšili o 32 percent oproti predchádzajúcemu roku a o 7 percent oproti predchádzajúcemu kvartálu na 33,9 miliónov kusov, vďaka čomu sa v roku 2009 predalo rekordných 117,9 miliónov kusov v porovnaní so 100,7 miliónmi v roku 2008 vďaka masívnemu nárastu v Severnej Amerike, Európe a na rozvojových trhoch. Erózia cien a zvýšenie trhových nákladov na inventárny dopredaj z konca roku a rozširovanie odbytových ciest vyústili do nižšej ziskovosti v porovnaní s tretím kvartálom. Ročný obrat obchodnej jednotky mobilných komunikácií sa zvýšil o 13,5 percent na 18,2 biliónov KRW (14,2 miliárd USD), pričom len divízia telefónov zaznamenala zvýšenie o 17,3 percent oproti predchádzajúcemu roku na 17,1 biliónov KRW (13,4 miliárd USD).    

 

 

Divízia domácich spotrebičov oznámila zvýšenie obratu o 6,8 percent na 2,5 bilióna KRW (2,1 miliardy USD) za štvrtý kvartál v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Obnovenie dopytu na rozvojových trhoch prispelo k tomuto nárastu oproti predchádzajúcemu roku. Konkurencieschopnosť produktov spoločnosti vyústila do prevádzkového zisku 75,7 miliárd KRW (65 miliónov USD), výsledkom čoho je marža 3,1 percent. Navzdory nízkemu dopytu kvôli sezónnym výkyvom väčší obrat na rozvojových trhoch a prebiehajúce znižovanie nákladov zaistili oproti predchádzajúcemu roku vyššiu maržu. Celkový obrat za celý rok 2009 sa zvýšil o 10,9 percent oproti roku 2008 na 9,5 biliónov KRW (7,4 miliárd USD).

 

Divízia klimatizácií zaznamenala v štvrtom kvartáli pokles o 9,4 percent na základe KRW (nárast 3 percentá na základe USD) na 619,9 miliárd KRW (530 miliónov USD) oproti predchádzajúcemu roku. Celoročný obrat dosiahol 4,5 bilióna KRW (3,5 miliardy USD), čo je o 1,4 percenta menej než v predchádzajúcom roku. Vysoko efektívne klimatizačné zariadenia viedli nárast v Kórei. Navzdory hospodárskemu poklesu zaznamenala spoločnosť dopyt na trhu a zvýšenie obratu na rozvojových trhoch.

 

Divízia priemyselných dodávok LG oznámila zvýšenie obratu o 10,8 percent za štvrtý kvartál oproti predchádzajúcemu roku na 1,3 bilióna KRW (1,1 miliardy USD) s prevádzkovým ziskom 57,6 miliárd KRW (49 miliónov USD). Ročný obrat zaznamenal 4,6 biliónov KRW (3,6 miliárd USD), v podstate rovnaký ako v roku 2008, pričom sa obrat zvyšoval v závislosti od zvyšovania dopytu na trhu v Európe. Vyšší obrat z predaja monitorových TV a partnerstvá s hotelmi a veľkými zákazníkmi prispeli k väčšej ziskovosti.

 

Finančné vyhlásenie a mimoprevádzkové položky na materskom základe

Kvartálny prevádzkový zisk a čistý zisk sa zvýšili na 225,3 miliárd KRW (193 miliónov USD) a 297,2 miliárd KRW (254 miliónov USD), čím sa úspešne vrátil zisk z prevádzkovej straty 941,5 miliárd KRW (691 miliónov USD) a zisk z čistej straty 671,3 miliárd KRW (476 miliónov USD) oproti predchádzajúcemu roku. Čistý zisk spoločnosti za celý rok vzrástol o 325 percent na 2,1 bilióna KRW (1,6 miliardy USD) zo 482,8 miliárd KRW (438 miliónov USD) v roku 2008.

Výnos z devíz 25,6 miliárd KRW (22 miliónov USD) a výnos z metódy ekvivalencie 630,5 miliárd KRW (539 miliónov USD) zo zahraničných pobočiek a dcérskych spoločností podporili zvýšenie čistého zisku. Najmä spoločnosť LG Display, v ktorej spoločnosť LG Electronics vlastní podiel 37,9 percent, si zaistila výnos z metódy ekvivalencie 181,6 miliárd KRW (155 miliónov USD).

 

Smer obchodu a vyhliadky do prvého kvartálu 2010

Dopyt na trhu by podľa očakávaní mal stúpať, keď sa svetová ekonomika začína spamätávať z hospodárskeho poklesu. Na globálnej báze očakáva spoločnosť LG Electronics nárast obratu – najmä z predaja LCD televízorov na základe USD – v dôsledku prechodu na digitálnu TV na vyspelých trhoch a zvýšeného dopytu kvôli Svetovému poháru vo futbale a Olympijským hrám 2010. Obchodná jednotka mobilných komunikácií LG sa zameriava na 19-percentné zvýšenie predaja na 140 miliónov kusov, pričom sa zameriava najmä na explodujúcu kategóriu smartphonov a špecializáciu v obsahu a službách. Fotobunky, LED podsvietenie a nové obchodné riešenia v automobilových a obchodných oblastiach predstavujú nové motory, ktoré podľa očakávaní zvýšia obraty. Očakáva sa tiež, že ziskovosť spoločnosti LG sa oproti minulému roku zvýši vďaka prvotriednym produktom v kategórii domáca zábava a domáce spotrebiče. Spoločnosť oznámila cieľ dosiahnuť obrat 59 biliónov KRW (51,3 miliárd USD) a vyčleniť 3,6 biliónov KRW (3,1 miliárd USD) na nové investície.


 

Vysvetlenie výmenných kurzov štvrtého kvartálu 2009

Pre nerevidované konsolidované výnosy z trojmesačného obdobia končiaceho 31. decembrom 2009 sa sumy v KRW prevádzajú na USD podľa priemerného kurzu z daného kvartálu: 1,169 KRW za USD (4. kvartál 2009), 1,241 KRW za USD (3. kvartál 2009, porovnanie s predchádzajúcim kvartálom) a 1,362 KRW za USD (4. kvartál 2008, porovnanie s predchádzajúcim rokom). Priemerný kurz dvanásťmesačného obdobia 2009 bol 1,278 KRW za USD a 1,103 KRW za USD v roku 2008. Spoločnosť LG predpokladá, že výmenný kurz v roku 2010 bude 1,150 KRW za USD.