• หากพูดถึงสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ฝุ่น PM. 2.5 มีขนาดเล็กที่สุดจริงหรือ ?

    สิ่งปนเปื่อนในอากาศยังคงหมายถึง ฝุ่นที่มีขนาดเล็กที่เราสามารถมองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็นได้ โดยแบ่งได้ คราวๆ ดังนี้

  • สิ่งปนเปื้อนในอากาศต่างๆ ที่สามารถกำจัดได้ ด้วยเครื่องปรับอากาศ LG

  • โดยสิ่งปนเปื้อนแต่ละชนิด สามารถก่อให้เกิดโรคร้ายต่างๆ และเข้าสู่ร่างกายของเราได้ โดยไม่รู้ตัว รวมไปถึงฝุ่น PM2.5 ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ สามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราได้โดยตรง

  • ซึ่งฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้เกิดขึ้นได้จากการเผ่าไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้างจากโครงการต่างๆ ซึ่งเป็น 2 สาเหตุหลักที่มามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่
    ความอันตรายของฝุ่นละออง PM 2.5 สามารถเดินทางผ่านทางเดินหายใจสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่าย เพิ่มโอกาสของโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและ ต้องป้องกันด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยมาตราฐานป้องกันฝุ่นขนาดเล็กโดยเฉพาะและยังมีฝุ่นขนาดจิ๋วที่เล็กกว่า PM.2.5 ที่เรียกว่า PM 1.0 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ถึง 25 เท่า
    ซึ่งเครื่องปรับอากาศของ LG รุ่น IL มีแผ่นกรองฝุ่นขนาดใหญ่ ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดจิ๋วPM1.0 ได้