จอภาพสำหรับการตรวจสอบทางคลินิก

คู่มือการทำความสะอาดจอแสดงผลทางการแพทย์ของ LG

คู่มือการทำความสะอาดจอแสดงผลทางการแพทย์ของ LG

ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ในสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังนับว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อความสะอาดของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดจอภาพที่ใช้ในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์
ปรับแต่ง
เลือกทำเครื่องหมายเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่แสดงผลบนหน้าจอ
3 ของ 3 ผลสรุป
3 ผลรวมทั้งหมด 3 ของ 3 ผลสรุป ดูทั้งหมด

ไม่มีข้อมูล.