• ความสะดวกสบายและความปลอดภัย

  - การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำ- การควบคุมการไหลเวียนของอากาศสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย- อากาศสะอาดในทุกพื้นที่- ระบบฟอกอากาศ 3 ขั้นตอนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย

 • ระบบประหยัดพลังงานอัจฉริยะ

  - การจัดการและตรวจสอบพลังงานผ่านระบบควบคุมส่วนกลาง- การทำความร้อนและการจ่ายน้ำผ่านการนำของเสียจากความร้อนกลับมาใช้งานใหม่-  รุ่นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ HVAC ประสิทธิภาพสูง (VRF, Chiller) ระดับโลก

*มาตรฐาน ASHRAE : อุณหภูมิ 20~24°C, 30~60% RH

รายการสินค้าทั้งหมดสำหรับโรงพยาบาล

 • พบกับโซลูชันที่ดีที่สุดของ LG สำหรับโรงพยาบาล

 • Syrian Lebanese

  Syrian Lebanese

  The most well-known health care facilities in South America.
  / Multi V, AHU, Hydro kit, Indoor units

 • General Latacunga

  General Latacunga

  Ecuador’s top national hospital.
  / Multi V, AHU, Indoor units

 • Preethi Hospital

  Preethi Hospital

  The most reputable and advanced healthcare facility in Southern Tamilnadu.
  / Multi V, AHU, Indoor units

 • MIJN Centrum voor medische zorg

  MIJN Centrum voor medische zorg

  Medical center in Brunssum, Netherlands.
  / Multi V, Hydro kit, Indoor units

component-airsolutionTitle

Title , Size Table List
ประเภทเนื้อหา หัวข้อ ขนาดไฟล์
Catalogue Asia Reference Site 2020_v1.3.1.pdf File PDF7,398K