ระบบน้ําร้อน (Hydro Kit)

แอลจีไฮโดร คิท มอบการทำความร้อนเพื่อปรับอุณหภูมิในห้องให้อบอุ่นและรู้สึกสบาย นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้กับมัลติวี
  • Hydro_feature04_20171107_D_1510925107486 Hydro_feature04_20171107_M_1510925115159

    ประหยัดพลังงานด้วยระบบ MULTI V โดยการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่

    ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วยการนำเอาความร้อนที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

component-airsolutionTitle

Title , Size Table List
ประเภทเนื้อหา หัวข้อ ขนาดไฟล์
Catalogue Asia Reference Site 2020_v1.3.1.pdf File PDF7,398K
Catalogue 2021_ASIA_MultiV_Catalog_Outdoor_0330_lo.pdf File PDF21,611K