กลุ่มอุตสาหกรรม

ปฏิวัติแนวทางการสื่อสารและการดำเนินธุรกิจของคุณด้วยจอแสดงผลเชิงพาณิชย์จาก LG ที่ออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม