MULTI V Water IV

LG MULTI V Water IV เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเพื่อการทำงานที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง
ยูนิตภายนอกขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบานี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง
 • multi-v-water-iv_04_01_Extended-Compressor-Speed_17112017_D_1510887065489

  ขยายความเร็วของคอมเพรสเซอร์

  การตอบสนองการทำงานอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการโหลดชิ้นส่วน

 • multi-v-water-iv_04_02_Smart-Oil-Management_17112017_D_1510887087934

  การจัดการน้ำมันแบบอัจฉริยะ

  การกู้คืนน้ำมันจะเกิดขึ้นเมื่อจำเป็นเท่านั้นซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของคอมเพรสเซอร์และความสะดวกสบายของผู้ใช้

 • multi-v-water-iv_04_03_HiPOR_17112017_D_1510887093388

  HiPOR™

  การสูญเสียพลังงานจะถูกกำจัดโดยการส่งน้ำมันกลับไปยังคอมเพรสเซอร์โดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 • multi-v-water-iv_05_01_Compact-Size_17112017_D_1510887173771

  ขนาดกะทัดรัด

  การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดของคอยล์ร้อนขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาช่วยให้สามารถวางซ้อนกันได้สองชั้นซึ่งส่งผลให้ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง 50%

 • multi-v-water-iv_05_02_Light-Weight_17112017_D_1510887203587

  น้ำหนักเบา

  ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้งเนื่องจากขนาดหน่วยลดลง 13% และน้ำหนักโดยรวมลดลง 15%

 • ควบคุมกระแสน้ำแบบแปรผัน (อุปกรณ์เสริม)

  multi-v-water-iv_06_Variable-Water-Flow-Control_17112017_D_1510887320943 multi-v-water-iv_06_Variable-Water-Flow-Control_17112017_M_1510887328992

component-airsolutionTitle

Title , Size Table List
ประเภทเนื้อหา หัวข้อ ขนาดไฟล์
Catalogue Asia Reference Site 2020_v1.3.1.pdf File PDF7,398K
Catalogue 2021_ASIA_MultiV_Catalog_Outdoor_0330_lo.pdf File PDF21,611K