Ventilation Solution (ERV)

LG Ventilation Solution ERV เป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการมอบอากาศบริสุทธิ์ภายในอาคาร ด้วยการฟอกอากาศหลายขั้นตอน ช่วยให้คุณสามารถสูดอากาศสะอาดและดีต่อสุขภาพ
* การตั้งค่าอุณหภูมิในภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น อุณหภูมิเป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้งาน
  • ERV_feature03_20171107_D_1511147448246 ERV_feature03_20171107_M_1511147459483

    ควบคุมปริมาณก๊าซ CO₂ ในอากาศ

    ERV จะควบคุมการปล่อยอากาศมลภาวะโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซ CO₂ เพื่อรักษาอากาศภายในอาคารให้สะอาดสดชื่น และได้รับปริมาณอากาศมลภาวะ (ก๊าซ CO₂) ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
  • ERV_feature04_20171107_D_1511148737626 ERV_feature04_20171107_M_1511148745860

    ระบบฟอกอากาศ

    ERV สามารถกำจัดสารอันตรายต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 3 ขั้นตอนของการฟอกอากาศ ขั้นแรก ตัวกรองพื้นฐานซึ่งติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะกรองสารอันตรายออก จากนั้นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งสารเคลือบป้องกันไวรัสจะป้องกันการแพร่พันธุ์ของไวรัสที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ตัวกรองประสิทธิภาพสูง (F8) ที่ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะเป็นตัวกรองเสริมในการช่วยป้องกันฝุ่นขนาด 0.4 μm ได้มากถึง 80-90% จึงสามารถกำจัดฝุ่นขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* ผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของ LG

component-airsolutionTitle

Title , Size Table List
ประเภทเนื้อหา หัวข้อ ขนาดไฟล์
Catalogue Asia Reference Site 2020_v1.3.1.pdf File PDF7,398K
Catalogue 2021_ASIA_MultiV_Catalog_Outdoor_0330_lo.pdf File PDF21,611K