*ผ่านการรับรองโดย NSF®: รอบทำความสะอาดช่วยกำจัดแบคทีเรียในครัวเรือนทั่วไปได้ 99.9%
*ผ่านการรับรองโดยสถาบันทดสอบและวิจัยแห่งเกาหลี: ลดอี.โคไล แอล.โมโนไซโทจีน และเอส.ไทฟิมูเรียมได้ 99.9%