เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าเว็บไซต์ LG.com ของเรา คุณจะต้องใช้เบราว์เซอร์อื่นหรืออัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ของ Internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า)

เว็บไซต์ LG.com ใช้การออกแบบเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ LG.COM โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 หรือรุ่นก่อนหน้านี้, คุณจะต้อง ใช้เบราว์เซอร์อื่น เช่น Firefox หรือ Chrome หรือ อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ของ internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า).

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 9 และสูงกว่า ปิด “Compatibility View settings” ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • คลิกขวาที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ของคุณและให้แน่ใจว่า "Menu Bar" ได้ถูกเลือก
  • เลือก "Tools" จากแถบเมนูแล้วเลือก "Compatibility View settings"
  • ในเมนู pop-up ยกเลิกการเลือกทั้งหมดและคลิกที่ "Close"
  • หน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งาน
 ข้ามไปที่เนื้อหา

ประกาศผลผู้โชคดีจาก LG The Ultimate Speed & Technology

  • อัพเดท
  • 18/09/2009
รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ พร้อมที่พักและบัตรเข้าชม ฟอร์มูล่าวัน  3 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 73,500 บาท)
คุณชัยวัฒน์ กรับนัยรวิวงศ์       นนทบุรี
คุณธงชัย ภิริยะแสง              นครสวรรค์ 
คุณนิพนธ์ สนธิ                   สิงห์บุรี  
     
รางวัลที่ 2   LCD TV 37LH50YR 10 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 32,990 บาท) 
คุณกัมปนาท                    กรุงเทพฯ
คุณจุไรรัตน์ หนูพรหม           นราธิวาส
คุณชานนท์ เอดเนียม            นครสวรรค์ 
คุณปรีชา วิไลรัตน์               สงขลา
คุณพิเชษฐ์ เขียวทอง           กาญจนบุรี
คุณเพ็ญศรี ปิ่นเทพ              ประจวบคีรีขันธ์
คุณวัลลภ บุญรอด               นครศรีธรรมราช
คุณสมชาติ บุญวิทยา            กรุงเทพฯ
คุณสัมพันธ์ ไชยสง              นครศรีธรรมราช
คุณอารีย์ สังข์กูล                กาญจนบุรี
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ LG  รุ่น KP500  20 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 7,900 บาท)
คุณเกรียงไกร แก้วเกลี้ยง       คุณเกียรติศักดิ์ พลเชียงขวาง       คุณจำเริญ เขาวัง          คุณจีรนันท์ อ่ำทิม                  คุณธารทิพย์ อุปะไชย
คุณนิภาพร ปราสาททอง        คุณบังอร ด่านไธสง                คุณภาวิณี ตั้งตระกูล       คุณเมธานนท์ ประจันบาล            คุณยุทธพงษ์ ขจร
คุณวัชรินทร์ บำรุง               คุณวัลลภ กล่ำสวัสดิ์               คุณวีระ พรมศักดิ์           คุณศักดิ์ศรี หยอกสัมมา            คุณสมใจ ทองใส
คุณสาธิต หลิมศิริวงศ์           คุณสายัณห์ เมธยานันท์            คุณสุธาทิพย์ ด้วงทอง      คุณสุรินทร์ หมอรักษา              จ.ส.อ. ไสว ชวนประเสริฐ
 
เงื่อนไข
-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อกลับภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 นี้เท่านั้น โดยติดต่อกลับมาที่
       02-204-8862 หรือ อีเมล์ที่
kunrudee.ph@lge.com
-ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีรางวัล ณ ที่จ่าย 5%
-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้