เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าเว็บไซต์ LG.com ของเรา คุณจะต้องใช้เบราว์เซอร์อื่นหรืออัพเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่ของ Internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า)

เว็บไซต์ LG.com ใช้การออกแบบเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับขนาดหน้าจออุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเว็บไซต์ LG.COM โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 หรือรุ่นก่อนหน้านี้, คุณจะต้อง ใช้เบราว์เซอร์อื่น เช่น Firefox หรือ Chrome หรือ อัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่ของ internet Explorer (IE9 หรือสูงกว่า).

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 9 และสูงกว่า ปิด “Compatibility View settings” ในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • คลิกขวาที่ด้านบนของเบราว์เซอร์ของคุณและให้แน่ใจว่า "Menu Bar" ได้ถูกเลือก
  • เลือก "Tools" จากแถบเมนูแล้วเลือก "Compatibility View settings"
  • ในเมนู pop-up ยกเลิกการเลือกทั้งหมดและคลิกที่ "Close"
  • หน้าต่างเบราว์เซอร์ของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติและพร้อมใช้งาน
 ข้ามไปที่เนื้อหา

แอลจี ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมพร้อมเสริมทักษะสำคัญ

  • อัพเดท
  • 15/02/2016
  • images
แอลจี ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมพร้อมเสริมทักษะสำคัญ
สำหรับเด็กไทยในศตวรรษที่ 21

 

นายวิญญู กล่อมเกล้า ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์อินฟอร์เมชั่นดิสเพลย์ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหลัง - ที่ 2 จากขวา) ส่งมอบ แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด แก่ ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม (แถวหลัง - ที่ 3 จากซ้าย) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตอบโจทย์แนวคิด Child Center ที่เน้นให้เด็กนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียน

 

กรุงเทพ, 15 กุมภาพันธ์ 2559 – แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เสริมสร้างทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสู่ตลาดแรงงานในโลกดิจิทัล

 

“โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ได้นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ระบบข้อมูลสาระสนเทศแหล่งเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้และการจัดการความรู้โดยการพัฒนาครู ด้วยมุ่งมั่นนำโรงเรียนก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งสอดคล้องนโยบายของโรงเรียน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมคุณภาพดุลยภาพระบบและมาตรฐานการศึกษาพัฒนาครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้” ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กล่าว “ด้วยเหตุนี้เอง ทางโรงเรียนฯ จึงมุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงตัดสินใจลงทุนติดตั้ง แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้เท่าทันกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน”

 

 

ด้วยการนำ แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) มาใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จึงตอบโจทย์แนวคิด Child Center ที่เน้นให้เด็กนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียน โดยเด็กนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ และที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม ที่แตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่ครูผู้สอนจะเป็นผู้ให้ความรู้ทางเดียว ซึ่งเป็นพื้นฐานการสร้างทักษะสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กนักเรียน อาทิ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารและการใช้ภาษา กระบวนการคิด การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม และเรียนรู้วิธีการนำเสนอ

 

“แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (Interactive White Board) ตอบโจทย์การใช้งานด้านการศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยหน้าจอที่ใหญ่ถึง 84 นิ้ว มีการสัมผัสจอได้ถึง 10 จุด (10 Point Multi-Touch) สามารถเขียนบนกระดานได้ครั้งละหลายคน คุณภาพจอแบบ Ultra High Definition (UHD) ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่างง่ายดายด้วยHDMI นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายและติดตั้งได้สะดวก จอนี้สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ทั่วไปได้ไร้รอยต่อ ซึ่งนักเรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียนและครูผู้สอนก็สามารถออกแบบบทเรียนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แอลจีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยยกระดับการศึกษาไทยผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของแอลจีที่ว่า Innovation for a Better Life” นายวิญญู กล่อมเกล้า ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์อินฟอร์เมชั่นดิสเพลย์ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

                 

“จากการใช้งาน แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) มาเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีใหม่นี้ส่งผลดีต่อทั้งครูผู้สอนและเด็กนักเรียน โดยที่ครูผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้อย่างไม่มีขีดจำกัด รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนานเมื่อได้เรียนกับ แอลจี อินเตอร์แอคทีฟ ไวท์ บอร์ด (LG Interactive White Board) นอกจากนี้ สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ พัฒนาการด้านอารมณ์ เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียนสนใจในวิชาเรียน โดยไม่เกิดความเครียด และพัฒนาการด้านสังคม คือการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังมีพัฒนาการด้านความคิด การวิเคราะห์ ความจำ ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และยังเป็นการปูพื้นฐานนิสัยแห่งรักการเรียนรู้แก่เด็กๆ อีกด้วย”ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมกล่าวสรุป