• คงความสดใหม่ได้นานยิ่งขึ้น NatureFRESH™

REF-NatureFRESH-LinearTF-01-Story-02-We-are-What-LG-Desktop_v1 REF-NatureFRESH-LinearTF-01-Story-02-We-are-What-LG-Mobile_v1
ด้วยความพยายามที่จะรักษาความเป็นธรรมชาติ เราจึงได้พัฒนาตู้เย็น Inverter Linear Compressor ด้วยเทคโนโลยี LINEARCooling™ และ DoorCooling⁺™ รวมกันเป็นระบบ NatureFRESH™ ที่สามารถเก็บรักษาอาหารให้คงความสดตามธรรมชาติ โดยอาศัยการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ

 • Inverter Linear Compressor Inverter Linear Compressor

  Inverter Linear Compressor

  คอมเพรสเซอร์แนวนอนระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter Linear Compressor) ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้คงที่ ซึ่งจะช่วยคงความสดของอาหารได้ยาวนานยิ่งขึ้น

 • LINEARCooling LINEARCooling

  LINEARCooling™

  LINEARCooling™ ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้มีความแตกต่างกันเพียง ±0.5℃* ช่วยมอบความสดใหม่ได้ยาวนานกว่าการทำความเย็นระบบทั่วไป

 • DoorCooling DoorCooling

  DoorCooling⁺™

  DoorCooling⁺™ ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เย็นทั่วถึง และเย็นเร็วขึ้นถึง 35%** เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบทั่วไป

*อ้างอิงผลการทดสอบ UL โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG ซึ่งวัดค่าเฉลี่ยความผันผวนของอุณหภูมิระหว่างต่ำสุดและสูงสุดในช่องแช่อาหารสด โดยเปรียบเทียบระหว่างตู้เย็น LG แบบช่องแช่แข็งด้านล่าง รุ่น GBB72NSDFN (±0.5℃), แบบ French Door รุ่น GF-L570PL (±0.5℃), แบบ Side by Side รุ่น J811NS35 (±0.5℃), แบบสองประตู รุ่น B607S (±0.5℃) และแบบสองประตู รุ่น B606S (±1.0℃)
**อ้างอิงการทดสอบ UL ซึ่งเปรียบเทียบเวลาทำความเย็นสำหรับช่องใส่ของที่ประตู จาก 32℃ เป็น 5℃ สำหรับตู้เย็น LG ที่ไม่มีระบบ DoorCooling⁺™ และตู้เย็นระบบ DoorCooling⁺™ รุ่น B607S โดยใช้วิธีการทดสอบภายในของ LG

อาหารสดใหม่

REF-NatureFRESH-LinearTF-01-Story-06-Change-Your-Lifestyle-Desktop_v1 REF-NatureFRESH-LinearTF-01-Story-06-Change-Your-Lifestyle-Mobile_v1
REF-NatureFRESH-LinearTF-01-Story-08-Its-All-in-LG-Desktop REF-NatureFRESH-LinearTF-01-Story-08-Its-All-in-LG-Mobile

ไม่มีสินค้าอยู่

เปรียบเทียบ

0