เรียนรู้เกี่ยวกับ LG Electronics ข่าวสารและประกาศล่าสุด เรียนรู้เกี่ยวกับ LG Electronics ข่าวสารและประกาศล่าสุด
ข่าว
เรียนรู้เกี่ยวกับ LG Electronics ข่าวสารและประกาศล่าสุด

การอบรมตัวแทนศูนย์บริการแอลจี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

แอลจีให้ความสำคัญกับการบริการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562  จึงได้จัดการอบรมตัวแทนศูนย์บริการแอลจี ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

ณ ศูนย์บริการแอลจีสาขานครราชสีมา โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้าและขั้นตอนการบริการ สำหรับช่างแบบมืออาชีพ

โดยตัวแทนศูนย์บริการที่เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

  1. บจก.โอที เซอร์วิส เซ็นเตอร์
  2. โฮมอิเล็คทริค
  3. หจก.เค เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง 2012
  4. ไชยอิเล็กทรอนิกส์
  5. เกิดเก้าอิเล็คทรอนิคส์
  6. โจ อิเล็คทรอนิกส์
  7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้าซิตี้
  8. ธนายงศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่