ข้ามไปที่เนื้อหา

บริการลูกค้า

เข้าสู่ระบบโดย LG โดยการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

สามารถสอบถามข้อมูลทาง e-mail,ประวัติการซ่อม

กรุณาใส่ E-mail และรหัสผ่าน

* * ที่จำเป็น

คุณมีบัญชี LG แล้วหรือยัง?   ลงทะเบียน