Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่า เวลา (Settings Time)

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014
การตั้งค่า เวลา ( Settings Time)
 
โหมดนอนหลับ  (Sleeping Mode)
 
แสดงขั้นตอนการตั้งค่า
 

Smart  èSetting è Time è Sleeping mode

 

การปิดอัตโนมัติของทีวี หลังจากตั้งเวลาที่แน่นอน

หากต้องการยกเลิกโหมดนอนหลับ  โดยทำการ เปิด-ปิด ทีวี ใหม่

 

 

การตั้งค่า เวลาปัจจุบัน  (Present Time Setting)

 

แสดงขั้นตอนการตั้งค่า

 

Smart  è Setting è Time è Present time

 

สามารถตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงชั่วโมงของการรับชมทีวี

 

การตั้งค่าอัตโนมัติ  (Automatic setting)

  - เวลาทีวีมีการตั้งค่าอัตโนมัติ โดยเวลาดิจิตอลที่ให้บริการจากสถานีส่ง

 

การตั้งค่าด้วยตนเอง  (Manual setting)

  - ถ้าเวลาปัจจุบัน  ได้รับการตั้งค่าอัตโนมัติไม่ถูกต้อง  ผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยน วันและเวลาได้ด้วยตนเอง

 

 

 การตั้งค่าเปิด หรือ ปิดทีวีอัตโนมัติ  (TV turns Off or On automatically)

 

แสดงขั้นตอนการตั้งค่า

Smart  è Setting è Time è On time/Off time

 

สามารถตั้งค่าเวลา ของเวลา ทีวีเปิด / ทีวีเวลาปิด  

เลือกปิด  ถ้าคุณไม่ต้องการทำการตั้งค่าเวลา เปิด/ปิด

 

การตั้งค่าเวลา เปิด/ปิด   ต้องตั้งเวลาปัจจุบันให้ถูกต้องก่อน

 

แม้ว่าการทำงานทีวี จะอยู่ในช่วงเวลาปิดอัตโนมัติใน 120 นาที ถ้าไม่มีการกดปุ่มเปลี่ยนช่วงเวลานั้น ทีวีจะทำการปิดอัตโนมัติตามเวลา

กรุณาปิดฟังก์ชั่นนี้เวลาหากคุณไม่ต้องการให้ทีวีปิดอัตโนมัติ

แม้ว่าทีวีจะถูกกำหนดวันที่ มันจะปิดเองอัตโนมัติ  ถ้าปุ่มกดใดใด ไม่มีการกดภายใน 120 นาที

 

การตั้งค่าฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติในตำแหน่ง ปิด(Off)  ถ้าคุณไม่ต้องการให้ทีวีทำงานในโหมดปิดเองอัตโนมัติ

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500