Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่าเสียง และตั้งค่าเพิ่มเติม (Settings Sound and Additional Setting)

  • ปัญหาเสียง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

การตั้งค่าเสียง และตั้งค่าเพิ่มเติม (Settings Sound and Additional Setting)

 

การแสดงขั้นตอนการตั้งค่า

 

Smart  è Setting è Sound è Sound Additional Setting

 

เสียงอนาล็อค (Analogue output)

 

[แตกต่างด้วยรูปแบบ]

เมนูฟังก์ชั่นที่เลือก หูฟัง หรือ ลำโพงภายนอก ( เสียงออก : Audio Out) ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ

 

 
การควบคุมสมดุลของเสียง (Sound balance control)
 

โดยปรับแต่งระดับเสียงจากลำโพงด้านซ้ายและขวา 

 

 

ฟังก์ชั่นเพิ่มประสิทธิภาพของเสียง (Sound Optimizer Function)
 

[แตกต่างด้วยรูปแบบ]

ฟังก์ชั่นที่จะให้ความเพลิดเพลิงไปกับเสียงที่ดีที่สุด โดยต้องให้สอดคล้องกับสภาพการติดตั้งทีวี

 

ทั่วไป (General)

  - โหมดเสียงทั่วไป
 
โหมดติดผนัง (Wall-mounted mode)
  - เพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดเมื่อทีวีถูกแขวนอยู่กับผนัง
 
โหมดยืน (Stand mode)
  - เพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดเมื่อมีการติดตั้งทีวีเป็นแบบชนิดยืน

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500