Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่าเสียง / ควบคุมซิงค์จอภาพ และเสียง (Settings Volume , Screen/Sound Sync)

  • ปัญหาเสียง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

การตั้งค่าเสียง / ควบคุมซิงค์จอภาพ และเสียง

 

Smart  è ตั้งค่า è เสียง è ควบคุม ซิงค์หน้าจอภาพ / เสียง

 

เมื่อทำการซิงโครไนซ์วิดีโอและเสียงไม่ตรงกัน  ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการซิงโครไนซ์โดยตรง

ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการซิงค์วีดีโอและเสียงออก(ลำโพงทีวี หรือ SPDIF)  เมื่อเปิดหน้าจอ ควบคุมเสียงในการซิงค์

 

 

ลำโพงทีวี(TV Speaker)

  - [ขึ้นอยู่กับรุ่น] ปรับการซิงค์ของเสียงที่เอาท์พุทจากลำโพงภายในทีวีเสียงออกได้เร็วขึ้น เมื่อปรับค่าไปทาง (-)  หรือปรับเสียงออกให้ช้าลง เมื่อปรับค่าไปทาง (+) 

 

 

ลำโพงภายนอก (External Speaker)

  -  ตวบคุมซิงโคนไนซ์เสียงจากลำโพงภายนอก  อาทิเช่น อุปกรณ์เสียง LG หรือหูฟัง , ลำโพงภายนอกนั้น ทีมีการเชื่อมต่อกับขั้วสัญญาณเสียงดิจิตอล  การทำให้เสียงออกเร็วขึ้นเมื่อปรับค่าไปทาง (-)  หากต้องการเสียงช้าลงเมื่อปรับค่าไปทาง (+)   จุดต่อสัญญาณเสียงดิจิตอล(ออปติคอล)จะให้สัญญาณไปยังอุปกรณ์เสียง LG 

 

ข้าม(Bypass)

  - สัญญาณภาพปัจจุบัน  หรือ เสียงของอุปกรณ์ภายนอกที่ไม่มีการหน่วงสัญญาณเสียง   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่จะให้สัญญาณภาพในทีวี  สัญญาณเสียงสามารถที่จ่ายออกล่วงหน้าได้ 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500