Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การตั้งค่าระบบภาพ และอัตราส่วน (Smart)

  • ปัญหาภาพ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

 

การตั้งค่าระบบภาพ และอัตราส่วน (Smart)

 

 

 è è ภาพ è อัตราส่วน Aspect Ratio

 

 

16:9

  - อัตราส่วนของภาพแบบ 16:9 แบบจอผืนผ้า.

 

Just Scan

  - ระบบภาพแบบคุณภาพสูง แบบไม่มีการสูญเสีย

    NOTE : เป็นการสแกนภาพแบบ DTV/HDMI/Component (มากกว่า 720p).

 

Full screen

  - สามารถที่ปรับภาพและแสงให้ภาพเต็มจอ  โดยเลือกได้ที่อัตราส่วนภาพระหว่าง 4:3, 14:9 ไม่เกียวข้องกับ DTV input.

 

Set by Program

  - ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้าของภาพ, หน้าจอสามารถเปลี่ยนเป็น 4:3 หรือ 16:9.

 

4:3

  - สามารถที่จะลดขนาดภาพที่กำหนดอัตราส่วน 4:3

 

14:9

  - สามารถสนุกกับโปรแกรม TV ในโปรแกรมภาพอัตราส่วน 14:9. กับการสร้างมาจาก 4:3, โดยภาพอาจมีการย้ายตำแหน่งขึ้นหรือลง

 

Zoom

  - ลดขนาดภาพและกำหนดภาพหน้าจอ ในการขึ้นหรือลงโดยกดปุ่มขึ้นบนหรือลงเพื่อเลือกภาพให้เหมาะสม.

 

Zoom 2

  - [Only for SBTVD] สามารถปรับอัตราภาพขยายขึ้นเพื่อให้เหมาะสมได้ โดยเลือกกรณีใช้งานจาก SBTVD

 

Cinema Zoom

  - เป็นรูปแบบการชมภาพแบบภาพยนต์  (2.3 5:1) อัตราส่วนภาพในการขยาย.

 

 

- Settings may vary by model or country. 
ไม่ควรใช้ภาพแบบ 4:3 ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการที่จอเป็นรอยไหม้จ่างๆในส่วนของจอที่ไม่ได้แสดงผลเป็นเวลานาน  
- เป็นไปได้การเลือกอัตราภาพให้เหมาะสมกับสัญญาณที่จ่ายเข้ามา
- ในการต่อสัญญาณจาก HDMI-PC จะสามารถเลือกได้เฉพาะ4:3 และ 16:9 เท่านั้น 
- [สำหรับ 2160p] สำหรับ 2160p สัญญาณจาก  PC ขนาด 3840 x 2160, เป็นอัตราส่วนภาพในการสแกน

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500