Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] เลือกรายการโปรดของช่องรายการ (Smart)

  • การค้นหาช่อง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014
Favorite Channel Setup (Smart)
เลือกรายการโปรดของช่องรายการ
 
 
Set Favorite Channel
 

เลือก Smart  è เลือก Settings è เลือก Channel è เลือก Channel Edit

 

1. กดปุ่ม Home และเลือก Setup.

2. เลือก Channel.

3. เลือก Channel Edit แก้ไข.

4. จากช่องทำการ editor,เลือกช่อง channels และเลือก Favorite.

 

 

Use Favorite Channel
เลือกใช้งาน รายการโปรด
 

เลือก Smart  è เลือก Channel List

จะแสดงรายการที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้.

เลือกรายการโปรดที่เราต้องการ

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500