Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] ตั้งค่าโหมดภาพ , ตั้งค่าเพิ่มเติม (Smart)

  • ปัญหาภาพ
  • ภาพผิดปกติ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

ตั้งค่าโหมดภาพ / ตั้งค่าเพิ่มเติม

 

Settings_Video_Video Mode_Additional Setting (Smart)

 

 

Smart  è Setting è Video è โหมดวิดีโอ è ตั้งค่าเพิ่มเติม

 

ตั้งค่ารายละเอียดสำหรับวิดีโอ

 

 

ขจัดสัญญาณรบกวน (Remove noise)

  - ฟังก์ชั่นนี้คือ ขจัดสัญญาณรบกวนในภาพ

 

ขจัดสัญญาณรบกวน MPEG (Remove MPEG noise)

  - การสร้าง  Remove noise created when making digital video signal.

 

Black label

  - แก้ไขความสว่างและความคมชัดของหน้าจอ  ส่บริเวณส่วนที่เป็นภาพมืดให้เหมาะสม

 

Real cinema

  - บำรุงรักษาคุณภาพของภาพดีที่สุดเมือรับชมภาพยนตร์ 

 

Dazzle prevention

  - [สามารถใช้ได้กับรุ่นที่รองรับ]  ปรับความสว่างของหน้าจอเพื่อป้องกันตาพล่า

 

Video dazzle prevention

  - [สามารถใช้ได้กับรุ่นที่รองรับ] ลดการใช้พลังงาน โดยปรับความสว่างตามการเคลื่อนไหวของจอภาพ  ฟังก์ชั่นนี้ไม่ทำงานในโหมดภาพ 3 มิติ ฃ

 

การตั้งค่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสัญญาณอินพุตที่ป้อนเข้าเครื่อง, โหมดภาพ  และ อื่นฯ

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500