Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] การปรับภาพด้วยวิซาร์ดภาพ (Smart)

  • ปัญหาภาพ
  • ภาพผิดปกติ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

การปรับภาพด้วยวิซาร์ดภาพ

 

Settings_Picture_Picture Menu (Smart)

 

 

Smart  è ตั้งค่า è ระบบภาพ è วิซาร์ดภาพ II

 

ปรับตั้งและปรับให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดโดยใช้รีโมทคอนโทรลและวิซาร์ดภาพ

โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์แสดงรูปแบบที่มีราคาแพงหรืออาศัยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อให้ได้คุณภาพของภาพที่ดีที่สุด

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500