Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[TV] เชื่อมต่อเครื่องเล่น DVD

  • การติดตั้ง
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

เชื่อมต่อเครื่องเล่นดีวีดี

Connecting DVD

 

ให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลสีถูกต้อง

 

 - ภาพ : เชื่อมต่ออินพุตสัญญาณของทีวี ที่จุดต่อ Y , PB, PR  กับจุดต่อเอาต์พุตของ  DVD ที่จุดต่อ  Y, PB, PR  ดังรูปด้านล่าง
 - เสียง : เชื่อมต่ออินพุตสัญญาณเสียงทีวี ที่จุดต่อ เสียงซ้าย(L) - ขวา(R)  กับจุดเอาต์พุตของ DVD ที่จุดเสียง ซ้าย(L) - ขวา(R) ดังรูปด้านล่าง
 
 
 
วิธีใช้งาน (How To Use)
 
1. เปิดทีวี  กดปุ่มอินพุต [ INPUT] บนรีโมทคอนโทรล และเลือกอินพุตคอมโพแนนท์ [ C omponent ]
 
2. เปิดเครื่องเล่น DVD แล้วกดปุ่ม เพลย์ 
 
 
ü คอมโพแนนท์อินพุต(Component) มีการตั้งค่าความละเอียด 480i, 480p, 720p, 1080i, และ 1080p.
 
 
 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500