Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เสียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ ( Generated sound from Products )

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/29/2015

     เสียงของพลาสติกที่เกิดขึ้นเมื่อขณะรับชม หรือปิดโทรทัศน์แล้ว อาจจะเกิดขึ้นได้จากโดยการหดตัวของพลาสติก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น เป็นเรื่องปกติสำหรับที่จะต้องเปลี่ยนรูปความร้อน เสียงฮัมของวงจรไฟฟ้า โดยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เสียงที่สร้างขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500