Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG webOS TV] การควบคุมหน้าจอด้วยรีโมท

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/28/2015

[LG webOS TV] การควบคุมหน้าจอด้วยรีโมท

 

how to use วิธีการใช้งาน

 
            1. กดปุ่ม  screen remote ที่เมจิกรีโมท

            2. เลือกปุ่มบนหน้าจอ โดยใช้เมจิกรีโมท

 

            screen remote

 

            ① Capture TV:  คุณสามารถจับภาพหน้าจอโทรทัศน์ [ คุณลักษณะนี้ มีอยู่ในบางรุ่นเท่านั้น

 

            ② ใช้การตั้งค่าฟังก์ชั่นการควบคุมแบบสากล สำหรับอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ  หากคุณเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ  จะเปลี่ยนไปควบคุมระยะไกลของอุปกรณ์ที่เลือก

 

            ③ ปุ่มควบคุมรีโมทจะปรากฏขึ้นให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เลือก

 

            ④ Sound Out : คุณสามารถนำเสียงส่งออก ไปยังเครื่องเสียงที่คุณต้องการ

 

                ● คุณสามารถใช้ได้เฉพาะกับเมจิกรีโมท เท่านั้น

                ● คุณสามารถซื้อเมจิกรีโมท ถ้าไม่ได้แถมไปตัวสินค้า 

                ● ชนิดของปุ่มบนหน้าจอรีโมท อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาค หรือ อยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

                ● รายการที่กำหนดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น หรือ ประเทศ

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500