Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG webOS TV] ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/15/2015

[LG webOS TV] ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

 

หากคุณพบปัญหาใด ๆ ด้านล่างขณะที่การใช้ผลิตภัณฑ์โปรดตรวจสอบต่อไปนี้ : อาจจะมีใช่ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า

 

 

symptom เมื่อ X ปรากฏถัดจากเครื่องรับโทรทํศน์  

            network TVX

 

             - ตรวจสอบเครื่องรับโทรทํศน์ หรือ AP (Router)
             -  ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเครื่องรับโทรทัศน์ , AP (Router) และเคเบิลโมเด็ม
             - ปิด/เปิดไฟที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ AP (Routerดังต่อไปนี้
            1. เคเบิลโมเด็ม รอเคเบิลโมเด็มในการตั้งค่า
            2. AP (Router) รอ AP (Router) เพื่อตั้งค่า
            3. เครื่องรับโทรทํศน์
             - หากคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้เปลี่ยน SSID ( ชื่อเครือข่าย ) และช่องสัญญาณไร้สายของ AP (Router)
             - ถ้าคุณกำลังใช้ IP แบบคงที่ ป้อน IP โดยตรง
        -  ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ติดต่อบริษัท AP ( Router)
 

Symptom เมื่อ X ปรากฏถัดจาก Gateway

            network gate way X

 

            - ตรวจสอบ AP (Router) หรือ ปรึกษาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
       - ถอดสายไฟของ AP (Router) เคเบิลโมเด็ม รอ 10  วินาที
       - เสียบปลั้กไฟใหม่ เริ่มต้น (รีเซ็ต) AP (Router) หรือ เคเบิลโมเด็ม
       - ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ติดต่อบริษัท AP ( Router)
 

Symptom เมื่อ X ปรากฏถัดจาก DNS

            network DNS X

 

             -  ตรวจสอบ AP (Router) หรือปรึกษาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
        
- ถอดสายไฟของเคเบิลโมเด็ม หรือ AP (Router) รอ 10 วินาที แล้วเสียบปลั้กไฟใหม่
             - หลังจากเคเบิลโมเด็ม หรือ AP (Router) ได้เริ่มต้นได้ (การตั้งค่า) พยายามที่จะเชื่อมต่อ
         - ตรวจสอบที่อยู่ MAC ของเครื่องรับโทรทัศน์ / AP (Router) มีการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ
                (ที่อยู่ MAC แสดงบนบานหน้าต่างด้านขวาของหน้าต่างสถานะของเครือข่าย ควรได้รับการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ)
             - ตรวจสอบ AP (Router) เว็บไซต์ของผู้ผลิต  เพื่อให้แน่ใจว่าเราเตอร์ของคุณมี firmware รุ่นล่าสุดที่ติดตั้งแล้ว 

             ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้า สำหรับปัญหาสินค้า ที่มีอยู่ใน home  settings advanced setting General About This TV ในเครื่องรับโทรทํศน์

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500