Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG webOS TV] การดำเนินการที่ผิดปกติ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/16/2015

[LG webOS TV] การดำเนินการที่ผิดปกติ

 

หากคุณพบปัญหาใด ๆ ด้านล่างขณะที่การใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบต่อไปนี้ :

อาจจะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า

 
symptom ฉันไม่สามารถรับชมได้ บางช่อง / โปรแกรม
 

           ปรับตำแหน่ง หรือ ทิศทางของเสาอากาศ

   

           บันทึกโปรแกรมที่ต้องการใน  home  settings  advanced setting Channels/Programmes 

 

           ► Channel / Programme Tuning หรือ Channel / Programme Manager.

 

           image

 

           image

 

           image

 

symptom หน้าจอจะไม่ปรากฏ ในช่วงเวลาหลังจากที่เปิดเครื่องรับโทรทัศน์ 
 

            นี้เป็นเพราะมีกระบวนการกำจัดเสียงรบกวน จะช่วยขจัดเสียงรบกวนที่เป็นไปได้ใด ๆ ที่อาจปรากฏขึ้นในระหว่างเปิดเครื่องรับโทรทัศน์  นี้ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

 

symptom   [EU] SCART สัญญาณไม่ปกติ

 

            เมื่อโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการเล่นไฟล์มัลติมีเดียทำงานในพื้นหลัง สำหรับ SCART เอาท์พุท  อาจไม่สามารถใช้ได้

 
symptom   เมื่อฉันเข้าสู่เมนู ข้อความโหลดจะปรากฏขึ้นเสมอ
 

            ข้อความโหลดบ่งชี้ CPU และเวลาบูตของฮาร์ดแวร์ , เครือข่ายการสื่อสาร หรือ เวลาสื่อสารกับ SDP ( อนุมัติอุปกรณ์และดาวน์โหลดข้อมูลพื้นฐาน) โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 20 วินาที ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้า สำหรับปัญหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้

           ใน home  settings  advanced setting General About This TV oเคืร่องรับโทรทัศน์

 

           image

 

           image

 

           image

           image

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500