Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

[LG webOS TV] ปัญหาอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 08/19/2015

[LG webOS TV] ปัญหาอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์

 

หากคุณพบปัญหาใด ๆ ด้านล่าง ขณะที่การใช้ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบต่อไปนี้ : 

อาจจะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับสินค้า

 

 

symptom บางส่วนของเว็บไซต์หนึ่ง มองไม่เห็นเมื่อฉันใช้อินเทอร์เน็ต

             บนเว็บเบราเซอร์  มันอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์สื่อในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้: JPEG/PNG/GIF

 

symptom  เบราเซอร์อินเทอร์เน็ตปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อฉันเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
              เบราเซอร์อินเทอร์เน็ตอาจถูกบังคับให้ปิด  ถ้าขนาดหน่วยความจำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ที่จะรองรับข้อมูลภาพสำหรับเว็บไซต์
 

             ● ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้า สำหรับปัญหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้

 

                 ใน home  settings  advanced setting   General About This TV  เครื่องรับโทรทัศน์

 

                image

 

                image

 

                image

 

                image

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500