Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ครอบตัดคำบรรยาย แถบสีดำทั้งสองข้างของหน้าจอ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/09/2016

ครอบตัดคำบรรยาย แถบสีดำทั้งสองข้างของหน้าจอ

 อาการ

เมื่อขนาดหน้าจอตั้งค่าเป็น "ซูม" หรือ "โรงหนังซูม" คำบรรยาย (คำบรรยายใต้ภาพ) ถูกตัด

                       ลักษณะภาพที่แตกต่างกันระหว่าง การซูม การแก้ไข

เครื่องทีวี ธรรมดา ไม่ใช้สมารท์ทีวี

[Menu][Picture][Aspect ratio][16:9]


สำหรับ สมาร์ทีวี ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป   

[Smart] [Setting] [Picture] [Aspect ratio] [16:9]

  

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500