Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เสียงได้ยิน แต่ภาพไม่มี

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 06/09/2016

เสียงได้ยิน แต่ภาพไม่มี

 อาการ

มันอาจต้องใช้เวลา OLED, LED, LCD, PDP ที่จะแสดงภาพหลังจากที่เปิด         

 การแก้ไข

ตรวจสอบว่า LG โลโก้ปรากฏตามปกติบนหน้าจอเมื่อมีไฟเปิดอยู่

เมื่อใช้ set-top box ตรวจสอบว่าที่เปิดเครื่องอยู่หรือไม่

※สำหรับ OLED และบางรุ่น, LG โลโก้ไม่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อมีไฟเปิดอยู่

ช่างบริการต้องมีการตรวจสอบอาการต่อไปนี้

1. เมื่อ ST-BY กะพริบแสงมานานกว่า 30 วินาที. พลังงานถูกปิดหลังจากที่ริบหรี่ของแสง ST-BY

หรือคลิกเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีกจากด้านหลังของเครื่อง

2. เมื่อเสียงที่ได้ยิน แต่วิดีโอจะไม่เห็นและเมนูการตั้งค่าไม่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการกดปุ่มเมนูของการควบคุมด้วยรีโมท

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500