Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# ไม่มีสัญญาณบนจอภาพ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 10/26/2016

ไม่มีสัญญาณบนจอภาพ


 ลักษณะอาการ

เมื่อเราทำการเปิดเครื่องแล้วเลือกรับสัญญาณจากแหล่งกำเนิดต่างๆ อาทิ สัญญาณระบบดิจิตอล เครื่องเล่น player เคเบิล หรือจานรับดาวเทียม

แต่ยังไม่มีสัญญาณภาพ
 

 การแก้ไข

1.  ตรวจสอบสัญญาณทางเข้าจากแหล่งกำเนิดทั้งหมด

※ ถ้าเราเชื่อมต่อสัญญาณสายอาากาศ ให้ทำการเลือก สัญญาณจากระบบทีวี และถ้าเชื่อมต่อกับ Set top box ให้ดูว่าเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณมาทางช่องทางใดอาทิ สาย HDMI หรือสาย AV

 2.  ตรวจสอบสภาพของสายอากาศตั้งแต่ต้นทางจนถึง ปลายทาง

 3.  ตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณ ว่าเปิดเครื่องในสภาพปกติหรือไม่โดย ทำการเปิดเครื่อง จูนการรับสัญญาณใหม่ หากตัวเครื่องรับใช้ได้แล้วมีการเปิดเครื่องจะมีสัญญาณ

      ออกมาเมือเราทำการกดปุ่มคำสั่งตั้งค่าหรือเมนูใดๆ จะมีรายการขึ้นมา


หากยังไม่มีสัญญาณใดๆที่จอภาพกรุณาเรียกศูนย์บริการที่ไกล้บ้าน 

   

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500