Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

มีความเป็นไปได้หรือไม่ ? ถ้าจะดูภาพแบบ 3 มิติ โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ( อุปกรณ์ USB, Blu-Ray ฯลฯ )

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

มีความเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าจะดูภาพแบบ 3 มิติ โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ( จากอุปกรณ์ USB, Blu-Ray ฯลฯ ) ? 

 อาการ

สัญญาณที่สนับสนุน ของ 3 มิติ ที่มาจาก HDMI , USB , DLNA , Component และ DTV

3 มิติ สนับสนุนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโหมดการใช้งาน ดังนั้น โปรดตรวจสอบรูปแบบการป้อนข้อมูลสนับสนุน 3D ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน


<span style="color: black; font-family: 돋움; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: 돋움; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;">


 วิธีการแก้ไข


  1. ใส่แว่น 3 มิติ และทำการเล่นเนื้อหา 3D


  2. เมื่อเนื้อหาของ 3D เริ่มเล่น ปรากฏบนจอภาพ ให้กดปุ่ม 3D บนรีโมทควบคุม


  3. เลือกรูปแบบ 3 มิติ โดยขึ้นอยู่กับเนื้อหา.


  ※ เช่น ) เมื่อหน้าจอแบ่งออกเป็นสอง (ซ้ายและขวา) เลือกภาพ 3 มิติ ตามชนิดของเนิ้อหา

</span>


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500