Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เวลาที่แสดงให้เห็นในทีวีไม่ถูกต้อง ไม่มีเวลาปัจจุบันแสดงให้เห็นในทีวี

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

เวลาที่แสดงให้เห็นในทีวีไม่ถูกต้อง ไม่มีเวลาปัจจุบันแสดงให้เห็นในทีวี


 อาการ

แสดงนาฬิกาของทีวี ไม่ถูกต้อง ?

การตั้งค่าเวลาปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ โดยการกดปุ่ม " confirm " (แสดงข้อมูล) ของการควบคุมด้วยรีโมท

หากสัญญาณที่ได้รับการเป็นแบบดิจิตอล ที่ได้รับโดยขั้วเสาอากาศที่ด้านหลังของทีวี และโหมดเวลาที่ถูกกำหนดเป็น " auto " นาฬิกา จะแสดงเวลาที่ได้รับจากสถานี
หากอุปกรณ์ภายนอก ( เช่น set-top box ) มีการเชื่อมต่อไปยังทีวี  การตั้งเวลามสามารถกำหนดด้วยตนเอง โดยการเลือก " user settings "
หากมีหยุดจ่ายไฟเข้าเครื่อง หลังจากมีการตั้งเวลา ( ถอดสายไฟ หรือ ปิดสวิทช์) จะทำให้การตั้งค่าเวลาปัจจุบันถูกยกเลิก และจะต้องมีการตั้งค่าอีกครั้ง

หากนาฬิกาแสดงเวลาที่ไม่ถูกต้อง ในการบันทึกที่กำหนดไว้ จะดำเนินการขึ้นอยู่กับเวลาที่ผิด และการเปิดและปิดอัตโนมัติ จะไม่ทำงาน


 วิธีการแก้ไข

<setting 2011="" before="" produced="" tv="" smart="" model,="" by="" method=""></setting>

ตั้งค่าอัตโนมัติ : Menu → Time → " Current time " → Confirm → ตรวจสอบการตั้งค่าอัตโนมัติ
     ด้วยการตั้งค่าอัตโนมัติ  จะทำให้ทีวีแสดงนาฬิกา หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากสถานีโทรทัศน์ DTV โดยอัตโนมัติ

②  การตั้งค่าโดยผู้ใช้ : MenuTime“ Current time ” → Confirm → ตั้งปี / เดือน / วัน / เวลาโดยการตรวจสอบการตั้งค่าของผู้ใช้<setting tv="" smart="" model,="" by="" method="" span="" <="">Netcast</setting> ปี 2012~2015>

ตั้งค่าอัตโนมัติ    : [ Smart ] หรือ [ Setting menu ] → [ Setting ] → [ Time ] → [ Current time ]→ [ Auto setting ]

การตั้งค่าโดยผู้ใช้ : [ Smart ] หรือ [ Setting menu ] → [ Setting ] → [ Time ] → [ Current time ]→ [ User setting ]


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

<setting tv="" smart="" model,="" by="" method="" span="" <="">webOS</setting> ปี 2014~2016>

①  ตั้งค่าอัตโนมัติ  : [ Home ] หรือ [ Setting menu ] → [ Setting ] → [ General ] → [ Time setting ]→ Confirm [ Auto setting ]


การตั้งค่าโดยผู้ใช้ : [ Home ] หรือ [ Setting menu ] → [ Setting ] → [ General ] → [ Time setting ]→ Set [ Time ][ Date ][ Time zone ]

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500