Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ระดับเสียงต่างกันในแต่ละช่อง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016

ลักษณะอาการ

เมือเราทำการเปลี่ยนช่องในการรับสัญญาณ จะมีเสียงดังบางช่อง บางช่องเสียงดังเบา

ไม่เท่ากันทำให้รู้สึกไม่สะดวกในการรับฟัง

  การแก้ไข

ตั้งค่าระดับเสียงอัตโนมัติ 'On'

ตั้ง Clear Voice และ Smart โหมดเสียง 'ปิด'

- คุณลักษณะเสียงอัตโนมัติปรับระดับเสียงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องโดยอัตโนมัติเพื่อให้ปริมาณการตั้งค่าอย่างต่อเนื่อง

- คุณลักษณะ Clear Voice เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียงของตัวอักษรที่ชัดเจน

※หากเสียงอื่น ๆ กว่าเสียงเช่นเพลงพื้นหลังไม่ชัดเจนตั้ง Clear Voice 'ปิด'

- ถ้าคุณกำลังใช้โหมดเสียงสมาร์ท, เสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาแต่ละคนจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติและคุณภาพเสียงอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะนำไปสู่ความแตกต่างในปริมาณหมู่ช่อง

คุณลักษณะนี้มีให้สำหรับบางรุ่น

ทีวีก่อน '11

ที่ไม่ใช่สมาร์ท

[ตั้งค่า] → [เสียง] → [เสียงอัตโนมัติ]: ปิด

[ตั้งค่า] → [เสียง] → [Clear Voice]: ปิด


[Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Volume Mode] [Auto Volume] On

[Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Clear Voice] Off

[Home] or [Smart] [Setting] [Sound] [Smart Sound Mode] Offบทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500