Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทำการเชื่อมต่อ PC กับ TV ผ่าน HDMI ปรากฎว่ามีภาพแต่ไม่มีเสียง ?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

 อาการ

ทำการเชื่อมต่อ PC กับ TV ผ่าน HDMI ปรากฎว่ามีภาพแต่ไม่มีเสียง ?

สาเหตุ

เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านช่องต่อ HDMI ถ้าเสียงออกมาจากลำโพงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

จะต้องกำหนดค่าแผงควบคุมของ Windows หรือเข้าไปตั้งค่าในระบบปฎิบัติการ

การแก้ไข

ตรวจสอบแผงควบคุมของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณว่ามีการตั้งอุปกรณ์เสียง / เสียง เอาไว้อยางไร ?

- ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือสาย HDMI ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาพ

1. เลือกเสียงที่ Control Panel ของ Windows

2. เลือกโทรทัศน์ LG หมู่อุปกรณ์การเล่นและคลิกขวาเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์พื้นฐาน

3. หากโทรทัศน์ LG ไม่สามารถพบได้ในรายการสอบถาม บริษัท ผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการติดตั้งไดร์เวอร์บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500