Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

การรับสัญญาณดิจิตอลไม่ชัด

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016


 อาการ

เป็นคุณลักษณะสัญญาณของการกระจายเสียงดิจิตอล  ก็อาจจะเกิดการขาดหายของสัญญาณได้ในบางช่วง

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

ตรวจสอบความแรงของสัญญาณ

: เมนูช่องการปรับจูนช่องด้วยตนเอง (ความแรงของสัญญาณ)

- ต้องตรวจสอบสัญญาณที่มีความแข็งแรงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย


เมื่อ "ไม่มีสัญญาณ" ปรากฏบนหน้าจอให้ตรวจสอบว่าอาการเดียวกันปรากฏขึ้นพร้อมกับการปรับจูนช่องอัตโนมัติได้หรือไม่ ?


วิธีการตั้งค่า / เมนูปรับแต่ง / ฟังก์ชั่นอาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500