Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ภาพดำ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 11/10/2016

 อาการ

ถ้าหน้าจอสลัว, ความคมชัดของสีและความหนาแน่นของสี  อาจจะเป็นเพราะตั้งเป็นโหมดประหยัดพลังงาน

หรือโหมดภาพถูกกำหนดให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอาไว้

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

<smart ‘11="" before="" tv=""> </smart>

Non-SMART


① กดปุ่ม Home ที่รีโมท  → รายละเอียดการตั้งค่า Settings → Picture→ เลือก Power saving mode ถ้ามันถูกกำหนดให้เป็นประหยัดพลังงานอัตโนมัติหรือโหมดไฮ  ให้เลือกปิดเอาไว้

<span style="font-family: Tahoma;">


<div tabindex="-1" class="goog-container goog-container-vertical" hidefocus="" unselectable="on"></div>

</span>
② เลือก Power Saving Mode ในเมนู Quick  → ยกเลิกการประหยัดพลังงานแบบอัตโนมัติหรือไฮเบอร์เนต

<smart tv="" ‘12~’15="" netcast="">

ปรับโหมดภาพ: การตั้งค่าสมาร์ทภาพโหมดภาพมาตรฐานหรือสดใส
การปรับโหมดประหยัดพลังงาน: สมาร์ท→การตั้งค่าโหมดภาพประหยัดพลังงานปิด
</smart>

<smart tv="" ‘12~’15="" netcast="">
</smart>

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500