Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เพาเวอร์เปิดอยู่ แต่แสงที่ด้านหน้าไม่มี

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

เพาเวอร์เปิดอยู่ แต่แสงที่ด้านหน้าไม่มี


 อาการ  

ถึงแม้ว่าคุณจะเปิดให้เครื่องทำงานแล้ว, แต่คุณจะไม่เห็นไฟติด.

ถึงแม้ว่าคุณจะปิดด้วยรีโมทคอลโทรล, ไฟจะไม่แสดงผลอะไร

※ ตำแหน่งของตัวบ่งชี้ไฟอาจแตกต่างไปตามรุ่นและ LG โลโก้หรือไฟ LED สีแดงปรากฏในมุมขวาตรงกลางหรือด้านล่างของหน้าจอ


 การแก้ไข

Non-Smart TV

ถ้าการเชื่อมต่อสายไฟและไฟ AC เป็น ok, ตรวจสอบการตั้งค่าดังต่อไปนี้

มันอาจจะไม่มีในบางรุ่น

[Menu] → [SETTINGS] → [OPTION] → [Power Indicator] → [Standby Light] : On


<span style='color: black; font-family: "맑은 고딕"; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


Smart TV ‘12~13


[Home] or [Smart][SETTINGS][OPTION][LG Logo Light][On]
</span>
บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500