Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

สามารถล็อคช่องใดช่องหนึ่ง และจากภายนอกได้อย่างไร ?

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

สามารถล็อคช่องใดช่องหนึ่ง และจากภายนอกได้อย่างไร ? 


 อาการ


คุณต้องการที่จะล็อคช่อง , สัญญาณจากภายนอก หรือ โปรแกรมเฉพาะของ Smart TV ?

คุณสามารถล็อคช่องและรับสัญญาณจากภายนอก และยกเลิกฟังก์ชันนี้ชั่วคราว โดยการป้อนหมายเลข


สำหรับ Samart TV ที่ผลิตหลังปี 2013 โปรแกรมเฉพาะสามารถล็อคและมันถูกนำมาใช้โดยการป้อนหมายเลข


 วิธีการแก้ไข

Menu Lock System lock : ON
หมายเลขเริ่มต้น : 0000  

Channel lock ช่องล็อคทุกช่อง ที่ได้รับจากเสาอากาศ

External input lock : ล็อคอินพุท , Component , จากขั้วต่อ HDMI ภายนอก  
Netcast ปี 2012~2015>


รีโมทควบคุม [ Home ] หรือ [ Smart ] [ Setting ] [ Lock ] [ System lock ]


ล็อคโดยการเปิด  system lock.


②  ※  ป้อนหมายเลข  ※ หมายเลข Pin เริ่มต้น : 0000


Channel lock: เลือกช่องบางช่อง หรือ ทั้งหมด และเลือกล็อค / ยกเลิก ที่มุมด้านล่างขวา


External input lock: เปิดโหมดการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการล็อค แล้วตั้งล็อคสำหรับโหมดนี้.


Application lock: เลือกใช้งานบางส่วน หรือทั้งหมด และตั้งค่าล็อก


จะใช้ได้เฉพาะใน Smart TV ที่ผลิตหลังจากปี 2013
webOS ปี 2014~2016>


รีโมทควบคุม [ Home ][ Setting ][ Advanced setting ]→ [ Lock ][ On ] เลือกรายการที่คุณต้องการล็อค ป้อนหมายเลข Pin 
  

หมายเลข pin เริ่มต้น : 0000 


ช่องล็อค / อินพุตภายนอก / App :  เลือก [ Lock all ] หรือ เลือกใช้งานบางส่วนและล็อค


เมื่อมีตั้งค่าเพื่อล็อค ไอคอนล็อกปรากฏอยู่ทางด้านขวา


โปรแกรมล็อคจะใช้ได้ เฉพาะใน Smart TV ที่ผลิตหลังปี 2013


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500