Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีภาพ 3 มิติหลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (USB ไดรฟ์ Blu-ray, ฯลฯ .)

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ไม่มีภาพ 3 มิติหลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (USB ไดรฟ์ Blu-ray, ฯลฯ .)


  การแก้ไข  

- 3D จะรองรับกับโหมด HDMI / RGB-PC / USB / DLNA / Component /  DTV.

โหมด 3D อาจแตกต่างกันตามรูปแบบที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูคู่มือการใช้งานเพื่อตรวจสอบโหมด 3D ได้รับการสนับสนุน

แนะนำให้ใช้สาย HDMI 3D เมื่อดูผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วง (set-top box, Bluray, PC)

- เฉพาะบางรุ่นที่มีการแปลง 2D → 3D และในกรณีนี้ผลของความเป็น 3 มิติจะน้อยกว่าที่เป็น 3D โดยตรง.              บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500