Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทีวีไม่สามารถตรวจพบไดรฟ์ USB Falsh

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ทีวีไม่สามารถตรวจพบไดรฟ์ USB Falsh.


 อาการ

คุณต้องการที่จะดูเนื้อหาจาก USB?


 การแก้ไข

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณใช้ ซึ่งอาจจะหรืออาจจะไม่ได้ ดูจาก USB ของคุณ

 แม้ว่าจะมีพอร์ต USB ถ้ามันถูกเขียน "USB in service only" คุณจะไม่สามารถดูจาก USB ของคุณ

<span style="color: black; font-family: Arial; font-size: 10pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: 굴림; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; text-combine: letters; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;">


ใส่ USB หรือฮาร์ดดิสก์ภายนอกเข้ากับพอร์ต USB

②มันจะเข้าถึงอัตโนมัติโดย USB และเข้าเมนูเริ่มต้น หรือเลือกอุปกรณ์ USB ใน 'รับสัญญาณจากตัวเลือกภายนอก'

③ถ้าเข้าถึงอัตโนมัติ รายการวิดีโอ / ภาพ/ เพลง / จะปรากฏบนหน้าจอ

หากคุณเลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ, มันจะเล่น


</span>บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500