Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ไม่มีภาพ และเสียง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

ไม่มีภาพและเสียง


 อาการ


ไม่มีภาพและเสียง


 วิธีการแก้ไข

1. เมื่อไฟไม่เข้า ให้ตรวจสอบสวิตช์ไฟด้านหน้า

หากทีวีไม่ได้เปิด ด้วยการควบคุมด้วยรีโมท ให้กดเปิดที่สวิตช์และกดเปิดด้วยรีโมทควบคุม

(เมื่อทีวีถูกปิดด้วยสวิตช์ไฟ ก็ไม่ได้เปิดด้วยรีโมทควบคุม )

สถานที่ตั้งและประเภทของสวิทช์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

2. เมื่อไฟไม่เข้า ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟที่ด้านหลังของสินค้า

กด สายไฟ AC ที่ด้านหลังของทีวี และตรวจสอบอีกครั้ง

ตรวจสอบการเชื่อมสายไฟกับผนัง

ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่จะขับเคลื่อนในซึ่งมีการเชื่อมต่อกับหลายปลั้ก

ขณะที่ทำความสะอาด  สายไฟของผลิตภัณฑ์ สามารถคลาย หรือ ถูกตัดการเชื่อมต่อ


3. กดปุ่ม external input ที่รีโมทควบคุม เมื่อคำปรากฏบนหน้าจอ เมื่อเปิด / ปิดไฟ หรือ เปลี่ยนไปอีกช่องทางหนึ่ง

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500