Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

เสียงเบาเกินไป

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • TVs
  • อัปเดตล่าสุด 12/19/2016

เสียงเบาเกินไป


อาการ

มีความแตกต่างของเสียงในแต่ละช่อง แม้ว่าคุณจะไม่ได้เพิ่มะดับเสียงขึ้น / ลง , ให้ตรวจสอบ “ Auto Volume ” คือ On.

- ถ้าคุณกำลังใช้ set-top box  คุณสมบัติเสียงแบบอัตโนมัติและโหมดเสียงแบบสมาร์ทจะไม่ทำงาน


 วิธีการแก้ไข 

ไม่ใช่ Smart

ตั้งค่า Auto Volume ‘ On ’.

ตั้งค่าโหมด Clear Voice และโหมด Smart Sound เป็น ‘ Off ’.

- คุณลักษณะการปรับเสียงอัตโนมัติ จะทำงานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่องโดยอัตโนมัติ

- คุณลักษณะของ Clear Voice เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เสียงของตัวอักษรที่ชัดเจน

 หากเสียงอื่น ๆ ดังกว่า เช่น เพลงพื้นหลังไม่ชัดเจน ให้ทำการตั้งค่า Clear Voice เป็น ' Off '.


- ถ้าคุณกำลังใช้โหมดเสียงแบบ Smart Sound ซึ่งเป็นเสียงที่ดีที่สุด สำหรับแต่ละเนื้อหาจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติและคุณภาพเสียงอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่ความแตกต่างในแต่ละช่อง

คุณลักษณะนี้ มีให้สำหรับบางรุ่น


ทีวี ก่อนปี  2011  

[ Setting ] → [ Audio ] → [ Auto Volume ] : Off

[ Setting ] → [ Audio ] → [ Clear Voice ] : Off [ Home ] หรือ [ Smart ] [ Setting ] [ Sound ] [ Volume Mode ] [ Auto Volume ] On


[ Home ] หรือ [ Smart ] [ Setting ] [ Sound ] [ Clear Voice ] Off


[ Home ] หรือ [ Smart ] [ Setting ] [ Sound ] [ Smart Sound Mode ] Off


<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span>

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500