Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

Simple Link doesn't seem to work

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเล่น-dvd, เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016

Simple Link ดูเหมือนจะไม่ทำงาน

 

 อาการ

Simple Link ไม่ทำงาน


 สิ่งที่ตรวจสอบ

 ตรวจสอบว่าทีวีและโฮมเธียเตอร์รองรับการเชื่อม Simple Link หรือไม่

 ตรวจสอบการเชื่อมต่อสาย HDMI ที่สนับสนุนการเชื่อม Simple Link

 ตั้งการเชื่อม Simple Link ในโทรทัศน์ให้เป็น ON

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500