Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

วิธีการแก้ไขเมื่อสีที่ผิดปกติ

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • อุปกรณ์ทีวี
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016

 อาการ

วิธีการแก้ไขเมื่อสีที่ผิดปกติ


 สาเหตุ

- สายเคเบิล (RGB หรือ HDMI) อาจได้รับความเสียหายหรือไม่ได้เชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์

- ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสีอาจจะดูแตกต่างกันตามการตั้ง


 การแก้ไข

1. ตรวจสอบสายเคเบิลและการเชื่อมต่อ. (RGB, HDMI)

2. [ตั้งค่า] → [รูปภาพ] ตั้งค่าโหมดภาพเป็น 'มาตรฐาน' หรือ 'สดใส' เลือกรีเซ็ตรูปภาพแล้วคลิกตกลง

หน้าต่างการตั้งค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500