Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

จะทำอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้าที่ตัวเครื่อง

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การดำเนินการ
  • อุปกรณ์ทีวี
  • อัปเดตล่าสุด 11/09/2016

 อาการ

จะทำอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่ามีกระแสไฟฟ้าที่ตัวเครื่อง

สาเหตุ

ถ้ายังไม่ได้ต่อสายดินที่ดีคุณสามารถรู้สึกไฟฟ้าหรือไฟฟ้าช็อตได้  เนื่องจากการรั่วไหลของกระแส เป็นเรืองปกติของระบบไฟฟ้า

การแก้ไข

หากมีการติดตั้งสายดินที่ได้มาตราฐานแล้วจะไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วให้รู้สึกแต่อย่างใด


 


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500