Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P936_เปิดเครื่องไม่ติดขณะทำการชาร์ท (Trickle charging mode)

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

P936_เปิดเครื่องไม่ติดขณะทำการชาร์ท (Trickle charging mode)

 

เมื่อทำการชาร์ทแล้วเครื่องไม่สามารถเปิดได้หน้าจอไม่ติด เปิดการทำงานของเครื่องไม่ได้

แนะนำให้มีการชาร์ทแบบกระแสต่ำหรือ Low speed change

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500