Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

P698f_แบตเตอรี่หมดเร็ว

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • โทรศัพท์มือถือ
  • อัปเดตล่าสุด 08/22/2014

P698f_แบตเตอรี่หมดเร็ว

 


  

    Concept    

 

 

    Trouble     แบเตอรี่หมดเร็ว

 

                       1.ถ้าสถานีส่ง/ทวน สัญญาณอยู่ห่างจากเครื่องโทรศัพท์ (แถบระดับสัญญาณแสดงต่ำ),

                         โทรศัพท์ต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการส่ง-รับข้อมูล

                       2.คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โดยการตั้งค่า ระยะเวลาจอดับให้เร็วขึ้น

                       3.คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ โดยการใช้ ปุ่ม Back เพื่อออกจากแอปพลิเคชั่นต่างๆ.

                         ไม่แนะนำให้ใช้ปุ่ม Home เพื่อออกจากแอปพลิเคชั่น

                       4.การใช้ SuperUser เพื่อ Root เครื่องโทรศัพท์ระบบ Android ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลในการจัดการ

                          แบตเตอรี่เปลี่ยนแปลง มีผล เร่งให้แบตเตอรี่หมดเร็ว

                       5.แอปพลิเคชั่นที่ปกติต้องการอัพเดตข้อมูลเสมอ เช่น Dodol Phone, Nate Mon, Kakao Talk และ

                          ตลาดหุ้น/สภาพอากาศ ที่เป็น widgets

                          มีแนวโน้มที่จะเร่งให้แบตเตอรี่หมดเร็ว ถ้าตั้งรอบในการอัพเดตบ่อย

                       6. เมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นหลายๆตัว ควรทำการรีบูทเครื่อง

                       7. มี Widgets บนหน้า desktop มากทำให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่มากชึ้น

 

 

 

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500